Windy
Windy
ไม่มีธาตุ
เลเวล23
HP893
ATK155
DEF47

ดรอปไอเทม

ดรอปจากมอนสเตอร์

Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ