Mark of Wind
Mark of Wind
ไอเทมทั่วไป
ราคาซื้อ40
ราคาขาย40
icon
ใช้จำนวน
15
ได้รับชื่อเสียง
100
ได้รับเงิน
900
ได้รับ Exp
3620
ต้องการเลเวล
21
ต้องการชื่อเสียง
2439
จำกัดเลเวล
0

ดรอปจากมอนสเตอร์

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ