อัญมนี ที่ใช้ในการตีบวก
Info
อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 57
อัญมนี ที่ใช้ในการตีบวก
อัญมนี ที่ใช้ในการตีบวก

| | วัตถุดิบ | คุณสมบัติ | ความสำเร็จ | ผลกระทบ | | :-----: | - | -------- | --------- | --------- | | Crytal | Crytal | ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +0 ไปถึง +3 | มีอัตราความสำเร็จ 100% ตียังไงก็ไม่แตก | | | Ruby | Ruby | ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +4 ไปถึง +6 | มีอัตราความสำเร็จ แปลผันไปตามตาราง ตั้งแต่ 70% - 50% | เมื่อดวงซวยตีแตก Ruby จะหายไป แต่ไม่มีผลถึงไอเทมที่เราตี | | Diamond | Diamond | ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +7 ไปถึง +9 | มีอัตราความสำเร็จ แปลผันไปตามตาราง ตั้งแต่ 40% - 32% | เมื่อดวงซวยตีแตก Diamond จะหายไป และจะมีผลถึงไอเทมด้วย* | Pink Diamond | Pink Diamond | ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +10 ไปถึง +12 | มีอัตราความสำเร็จ แปลผันไปตามตาราง ตั้งแต่ 25% - 15% | เมื่อดวงซวยตีแตก ทั้ง Pink Diamond และไอเทมจะหายไป |

ผลของไอเทม เมื่อตีไม่สำเร็จ

  • +7 แตก ไอเทมของเราจะลดจาก +6 เหลือ +3
  • +8 แตก ไอเทมของเราจะลดจาก +7 เหลือ +2 (แต่ถ้าไอเทมเป็นชนิด G ขึ้นไป ไอเทมจะหายไปเลย)
  • +9 แตก ไอเทมจะหายไป`
DEF ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการตีบวก ชุดและเครื่องป้องกัน

| ชิ้นส่วน | +0 » +3 | +4 » +6 | +7 » +9 | +10 » +12 | | ------ | :------: | :------: | :------: | :------: | | หมวก และส่วนหัว | +2 | +4 | +6 | +8 | | เสื้อ | +5 | +10 | +15 | +20 | | กางเกง | +4 | +8 | +12 | +16 | | รองเท้า | +3 | +6 | +9 | +12 | | โล่ (Knight) | +2 | +4 | +6 | +8 |

สถานะที่เพิ่มขึ้นหลังจากการตีบวก เครื่องประดับต่างๆ

| สถานะ | +0 » +3 | +4 » +6 | +7 » +9 | +10 » +12 | | ------ | :------: | :------: | :------: | :------: | | ATK, MPW, DEF | +3 | +6 | +9 | +12 |

Rune หินช่วยเพิ่มอัตตราความสำเร็จในการตีบวก

| ใช้คู่กับ | Rune | รายละเอียด | Rune | รายละเอียด | Rune | รายละเอียด | | ------ | :----: | ---------- | :----: | ---------- | :----: | ---------- | | Ruby | rune | เพิ่มโอกาศสำเร็จ 5% | rune | เพิ่มโอกาศสำเร็จ 20% | rune + rune | เพิ่มโอกาศสำเร็จ 25% | | Diamond | rune | เพิ่มโอกาศสำเร็จ 10% | rune | เพิ่มโอกาศสำเร็จ 20% | rune + rune | เพิ่มโอกาศสำเร็จ 30% | | Pink Diamond | rune | เพิ่มโอกาศสำเร็จ 10% | rune | เพิ่มโอกาศสำเร็จ 20% | rune + rune | เพิ่มโอกาศสำเร็จ 30% |

ตัวอย่างรูปในเกม

| ระดับ | อัญมนี | ตัวอย่างรูปในเกม | % | ระดับ | อัญมนี | ตัวอย่างรูปในเกม | % | | :---: | :-----: | -------------- | :-: | :---: | :-----: | -------------- | :-: | | +1 | Crytal | +1 | 100% | +2 | Crytal | +1 | 100% | | +3 | Crytal | +1 | 100% | +4 | Ruby | +1 | 70% | | +5 | Ruby | +1 | 60% | +6 | Ruby | +1 | 50% | | +7 | Diamond | +1 | 40% | +8 | Diamond | +1 | 36% | | +9 | Diamond | +1 | 32% | +10 | Pink Diamond | +1 | 25% | | +11 | Pink Diamond | +1 | 20% | +12 | Pink Diamond | +1 | 15% |

สถานะที่เพิ่มขึ้นหลังจากการตีบวก อาวุทของแต่ละอาชีพ

| อาวุธ | สถานะ | +0 » +3 | +4 » +6 | +7 » +9 | +10 » +12 | | ------ | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | | Warrior | ATK | +4 | +8 | +12 | +16 | | Knight | ATK | +3 | +6 | +9 | +12 | | Magician | ATK | +2 | +4 | +6 | +8 | | | MPW | +4 | +8 | +12 | +16 | | Cleric , Clown | ATK | +3 | +6 | +9 | +12 | | | MPW | +3 | +6 | +9 | +12 | | Craftsman | ATK | +4 | +8 | +12 | +16 | | อาวุธที่ใช้ได้ทุกอาชีพ | ATK | +3 | +6 | +9 | +12 | | | MPW | +3 | +6 | +9 | +12 |

Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ