อัญมนี ที่ใช้ในการตีบวก
Info
อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 57
อัญมนี ที่ใช้ในการตีบวก
อัญมนี ที่ใช้ในการตีบวก
วัตถุดิบ คุณสมบัติ ความสำเร็จ ผลกระทบ
Crytal Crytal ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +0 ไปถึง +3 มีอัตราความสำเร็จ 100% ตียังไงก็ไม่แตก
Ruby Ruby ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +4 ไปถึง +6 มีอัตราความสำเร็จ แปลผันไปตามตาราง ตั้งแต่ 70% - 50% เมื่อดวงซวยตีแตก Ruby จะหายไป แต่ไม่มีผลถึงไอเทมที่เราตี
Diamond Diamond ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +7 ไปถึง +9 มีอัตราความสำเร็จ แปลผันไปตามตาราง ตั้งแต่ 40% - 32% เมื่อดวงซวยตีแตก Diamond จะหายไป และจะมีผลถึงไอเทมด้วย*
Pink Diamond Pink Diamond ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +10 ไปถึง +12 มีอัตราความสำเร็จ แปลผันไปตามตาราง ตั้งแต่ 25% - 15% เมื่อดวงซวยตีแตก ทั้ง Pink Diamond และไอเทมจะหายไป

ผลของไอเทม เมื่อตีไม่สำเร็จ

  • +7 แตก ไอเทมของเราจะลดจาก +6 เหลือ +3
  • +8 แตก ไอเทมของเราจะลดจาก +7 เหลือ +2 (แต่ถ้าไอเทมเป็นชนิด G ขึ้นไป ไอเทมจะหายไปเลย)
  • +9 แตก ไอเทมจะหายไป`
DEF ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการตีบวก ชุดและเครื่องป้องกัน
ชิ้นส่วน +0 » +3 +4 » +6 +7 » +9 +10 » +12
หมวก และส่วนหัว +2 +4 +6 +8
เสื้อ +5 +10 +15 +20
กางเกง +4 +8 +12 +16
รองเท้า +3 +6 +9 +12
โล่ (Knight) +2 +4 +6 +8
สถานะที่เพิ่มขึ้นหลังจากการตีบวก เครื่องประดับต่างๆ
สถานะ +0 » +3 +4 » +6 +7 » +9 +10 » +12
ATK, MPW, DEF +3 +6 +9 +12
Rune หินช่วยเพิ่มอัตตราความสำเร็จในการตีบวก
ใช้คู่กับ Rune รายละเอียด Rune รายละเอียด Rune รายละเอียด
Ruby rune เพิ่มโอกาศสำเร็จ 5% rune เพิ่มโอกาศสำเร็จ 20% rune + rune เพิ่มโอกาศสำเร็จ 25%
Diamond rune เพิ่มโอกาศสำเร็จ 10% rune เพิ่มโอกาศสำเร็จ 20% rune + rune เพิ่มโอกาศสำเร็จ 30%
Pink Diamond rune เพิ่มโอกาศสำเร็จ 10% rune เพิ่มโอกาศสำเร็จ 20% rune + rune เพิ่มโอกาศสำเร็จ 30%
ตัวอย่างรูปในเกม
ระดับ อัญมนี ตัวอย่างรูปในเกม % ระดับ อัญมนี ตัวอย่างรูปในเกม %
+1 Crytal +1 100% +2 Crytal +1 100%
+3 Crytal +1 100% +4 Ruby +1 70%
+5 Ruby +1 60% +6 Ruby +1 50%
+7 Diamond +1 40% +8 Diamond +1 36%
+9 Diamond +1 32% +10 Pink Diamond +1 25%
+11 Pink Diamond +1 20% +12 Pink Diamond +1 15%
สถานะที่เพิ่มขึ้นหลังจากการตีบวก อาวุทของแต่ละอาชีพ
อาวุธ สถานะ +0 » +3 +4 » +6 +7 » +9 +10 » +12
Warrior ATK +4 +8 +12 +16
Knight ATK +3 +6 +9 +12
Magician ATK +2 +4 +6 +8
MPW +4 +8 +12 +16
Cleric , Clown ATK +3 +6 +9 +12
MPW +3 +6 +9 +12
Craftsman ATK +4 +8 +12 +16
อาวุธที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ATK +3 +6 +9 +12
MPW +3 +6 +9 +12
Beta Version v23.9.22 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ