Wrench
Wrench
อาชีพ Craftsman
ราคาซื้อ80000
ราคาขาย40000

ดรอปจากมอนสเตอร์

Beta Version v23.3.12 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ