Soul of Great Magician
Soul of Great Magician
ไอเทมทั่วไป
ราคาซื้อ0
ราคาขาย0

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ