Platinum Plunger
Platinum Plunger
อาชีพ Cleric
ราคาซื้อ120000
ราคาขาย60000

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ