Piece of Glass
Piece of Glass
ไอเทมทั่วไป
ราคาซื้อ300
ราคาขาย300
icon
ใช้จำนวน
30
ได้รับชื่อเสียง
80
ได้รับเงิน
36000
ได้รับ Exp
4250
ต้องการเลเวล
24
ต้องการชื่อเสียง
3000
จำกัดเลเวล
0

ดรอปจากมอนสเตอร์

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ