Madam's Feather
Madam's Feather
หมัด และถุงมือต่างๆ
ราคาซื้อ100
ราคาขาย50

ดรอปจากมอนสเตอร์

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ