GS of Spirit
GS of Spirit
อาชีพ Warrior
ราคาซื้อ124000
ราคาขาย62000

ค่าสเตตัสที่ได้รับ

 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
atk243247251255263271279291303315331347363
acc20
asp10
cri5
Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ