GS of Radiance
GS of Radiance
อาชีพ Warrior
ราคาซื้อ44000
ราคาขาย22000

ค่าสเตตัสที่ได้รับ

 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
atk164168172176184192200212224236252268284
acc15
asp10
Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ