GS of Occult Beauty
GS of Occult Beauty
อาชีพ Warrior
ราคาซื้อ110000
ราคาขาย55000

ค่าสเตตัสที่ได้รับ

 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
atk193197201205213221229241253265281297313
acc10
asp20
cri5
Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ