GS of Evil-Eye
GS of Evil-Eye
อาชีพ Warrior
ราคาซื้อ120000
ราคาขาย60000

ค่าสเตตัสที่ได้รับ

 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
atk212216220224232240248260272284300316332
acc15
asp10
cri5

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.9.22 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ