Great Sword of Fortune
Great Sword of Fortune
อาชีพ Warrior
ราคาซื้อ0
ราคาขาย0

ค่าสเตตัสที่ได้รับ

 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
atk233237241245253261269281293305321337353
acc12
asp20
cri5

ดรอปจากมอนสเตอร์

Beta Version v23.3.12 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ