Great Sword
Great Sword
อาชีพ Warrior
ราคาซื้อ300
ราคาขาย150

ค่าสเตตัสที่ได้รับ

 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
atk687276808896104116128140156172188
acc20
asp10

ดรอปจากมอนสเตอร์

Beta Version v23.11.3 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ