Great Iron Sword
Great Iron Sword
อาชีพ Warrior
ราคาซื้อ5300
ราคาขาย2650

ค่าสเตตัสที่ได้รับ

 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
atk9498102106114122130142154166182198214
acc10

ดรอปจากมอนสเตอร์

Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ