Echinoid's Spine
Echinoid's Spine
ไอเทมทั่วไป
ราคาซื้อ1950
ราคาขาย1950

ดรอปจากมอนสเตอร์

Beta Version v23.9.22 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ