Chicken Costume (B)
Chicken Costume (B)
สำหรับทุกอาชีพ
ราคาซื้อ5200
ราคาขาย2600

ดรอปจากมอนสเตอร์

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.3.12 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ