ปัญหาสิทธิ์การให้สิทธิ์ของ MySQL

จุดเกิดเหตุ

มันเริ่มจาก ผมตั้งใจจะให้สิทธิ์แก่ user หนึ่ง เพื่อ backup ข้อมูล โดยใช้อีก user ที่ได้ GRANT ALL แต่ทว่าาาา

ไม่ได้ซะงั้น , ซึ่งลองตรวจสอบสิทธิ์มันดูแล้ว ก็มีนี่หว่า แต่ไหงให้สิทธิ์ชาวบ้านไม่ได้ซะงั้น

หนทางดับทุกข์

คือแทนที่จะใช้คำสั่ง แค่นี้

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '[USER]'@'%';

ให้เพิ่ม WITH GRANT OPTION เป็น

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '[USER]'@'%' WITH GRANT OPTION;

จบ ... โง่อยู่นาน กรู

0
รับทราบ
0
เยี่ยม
0
แย่
0
ตลก
0
รักเลย
0
โกรธ
Beta Version v21.6.13 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ