เล่นกับ Array ใน Javascript
Javascript
อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 66
การเพิ่มข้อมูลใส่ Array

เพิ่มจากด้านหน้า ใช้ unshift

var datas = [4, 5, 6, 1, 2, 3];
datas.unshift(9)

// datas = [9, 4, 5, 6, 1, 2, 3]

เพิ่มจากด้านท้าย ใช้ push

var datas = [4, 5, 6, 1, 2, 3];
datas.push(9)

// datas = [4, 5, 6, 1, 2, 3, 9]
การลบข้อมูลออกจาก Array

ลบจากด้านหน้า ใช้ shift

var datas = [4, 5, 6, 1, 2, 3];
var output = datas.shift()

// output = 4
// datas = [5, 6, 1, 2, 3]

ลบจากด้านท้าย ใช้ pop

var datas = [4, 5, 6, 1, 2, 3];
var output = datas.pop()

// output = 3
// datas = [4, 5, 6, 1, 2]

ลบแบบจาก index ที่ระบุ ใช้ splice (ซึ่งจริงๆ splice จะ return ค่าเป็น Array ที่มันเอาออกได้ด้วย)

var datas = [4, 5, 6, 1, 2, 3];
datas.splice(3, 1)

// datas = [4, 5, 6, 2, 3]

ลบด้วยการกรองข้อมูล ใช้ filter ซึ่งสามารถใช้ใน Browser ปัจจุบันได้ทุกตัว (แต่ถ้าใครโดนงานราชการที่ต้องใช้กะ IE ก็ซวยไป ใช้ไม่ได้)

var outputs = datas.filter(function(val, i, arr){
    return val > 4;
});

// outputs = [5, 6]
Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ