ติดตั้ง vue-devtool ให้ electron

A
<p>ใน Chrome มี Extension ตัวนึงที่เทพมากๆ สำหรับคนใช้ Veu.js นั่นคือ <code>vue-devtool</code> &nbsp;เขียนใช้ก็ไปติดตั้งกันซะ</p> <p>แต่ว่า เราจะเอามาติดใน electron ได้ไงล่ะ อย่างที่รู้ๆ electron มันคือ App ที่ครอบ Chrome ที่ครอบ App เราอีกชั้นนึงนั่นล่ะ แต่มันไม่มีหน้าติดตั้ง Extension แถมมาแน่ๆ วิธีติดตั้งมีดังนี้ครับ</p> <p>เพิ่ม package ลง <code>devDependencies</code> &nbsp;ก่อน</p> <pre class="language-bash"><code>npm i -S vue-devtools -D</code></pre> <p>จากนั้น ติดตั้ง <code>vue-devtool</code> ที่ main process ของ electron ครับ</p> <pre class="language-bash"><code>app.on('ready', () =&gt; { if (process.env.NODE_ENV !== 'production') { require('vue-devtools').install() } createWindow(); })</code></pre> <p>เรียบร้อย</p> <p>พอรันแอฟขึ้นมาก็จะเห็น <code>vue-devtool</code> ที่ตัว Developer Tools แบบนี้ครับ</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/usercontents/image/NVZuaExnWHpTY1FvZUdndjZETklzRU1BY0ZhaFNrUXM4ZmZlV1ZpNXVubU5EeWp1S29XMlp2RU9zRmpldGRybHdkMVhIdVZVdUdjeFMyOUNYaVo2YlE9PQ,," /></p> <p>จบครับ</p>
INFO
Beta Version v20.12.15 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ