ติดตั้ง PhantomJS บน Debian

A
<p>กว่าจะพบวิธีติดตั้ง <code>PhantomJS</code> &nbsp;ง่ายๆ มันก็เลิกพัฒนาไปซะงั้น แต่ก็บันทึกไว้ก่อนซักนิด เผื่อมันมาทำต่อ</p> <p><em>ปล. เมื่อก่อนต้อง clone code มาคอมพายเอง ค่อนข้างรันทดน่าดู</em></p> <p>เวอร์ชั่นสุดท้ายมัน คือ 2.1.1</p> <h2>เริ่มจากติดตั้งตัวช่วยก่อน</h2> <pre class="language-bash"><code>apt-get update apt-get install build-essential chrpath libssl-dev libxft-dev</code></pre> <h2>โหลดไฟล์ที่คอมพายแล้ว มาลง</h2> <pre class="language-bash"><code>cd ~ export PHANTOM_JS="phantomjs-2.1.1-linux-x86_64" wget https://bitbucket.org/ariya/phantomjs/downloads/$PHANTOM_JS.tar.bz2 tar xvjf $PHANTOM_JS.tar.bz2</code></pre> <h2>ย้ายไฟล์ ไปใส่ใน bin</h2> <pre class="language-bash"><code>mv $PHANTOM_JS /usr/local/share ln -sf /usr/local/share/$PHANTOM_JS/bin/phantomjs /usr/local/bin</code></pre> <h2>ทดสอบ</h2> <pre class="language-bash"><code>phantomjs --version</code></pre> <p>สรุปคือ มันไม่มีอะไรหรอก แค่โหลดมา แตกซิบ ย้ายไปที่ๆ เรียกคำสั่งได้ จบ , ก่อนหน้านี้ เสียเวลามาคอมพายทำไมหว่า</p>
INFO
Beta Version v20.12.15 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ