ติดตั้ง Elasticsearch + Kibana ด้วย Docker Compose

A
<h1>ไม่อธิบายเรื่องการใช้ Docker-Compose นะครับ</h1> <p>เริ่มด้วยเนื้อหาในไฟล์ docker-compose ก่อนเลย ดังนี้</p> <pre class="language-bash"><code>version: "3.0"

services: elasticsearch: image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:6.2.3 ports: - 9200:9200 - 9300:9300 volumes: - /data/db/elasticsearch:/usr/share/elasticsearch/data environment: - xpack.security.enabled=false - xpack.monitoring.enabled=false - xpack.ml.enabled=false - xpack.graph.enabled=false - xpack.watcher.enabled=false container_name: elasticsearch kibana: image: docker.elastic.co/kibana/kibana:6.2.3 ports: - 5601:5601 container_name: kibana links: - elasticsearch:elasticsearch</code></pre>

<p>มีจุดสำคัญๆ ที่ต้องทำก่อน ตามนั้</p> <ol> <li>ไปเพิ่ม&nbsp;max virtual memory ก่อนด้วยคำสั่ง <code>sysctl -w vm.max_map_count=262144</code></li> <li>&nbsp;ผมแยกที่เก็บขึ้นมูลออกมาต่างหาก ไว้ที่ <code>/data/db/elasticsearch</code> &nbsp;เพื่อเวลามันเน่า รึจะอัพเดท version มัน (อาจ)จะได้ไม่ต้องโยนข้อมูลมาใหม่ ดังนั้นควรสร้าง folder นี้ไว้ก่อน และทำให้มันเขียนได้ด้วย</li> <li>ผมพยายาม diasble xpack ทิ้งด้วยคำสั่ง <code>xpack.xxx=false</code> &nbsp;แต่ไม่รู้ทำไม มันก็มาอยู่ดี&nbsp; T-T <ul> <li>ข้อดีของไอ้ตัวนี้คือ เป็นชุด Plugin ที่มีระบบความปลอดภัยมาให้ (ใช้ user/password ในการเข้าถึงฐานข้อมูล)</li> <li>ข้อเสียของไอ้ตัวนี้คือ มันให้เราใช้ฟรี เดือนนึง หลังจากเดือนนึงมันจะปิด</li> <li>ข้อชิบหาย ของไอ้นี่คือ พอพ้นปีนึง เหมือนใบรับรองมันหมดอายุ แล้วมันดับฐานข้อมูลทิ้งไปเลย ใช้อยู่ดีๆ เซิฟดับอย่างงงๆ หาอยู่ตั้งนาน</li> </ul> </li> </ol> <p>สุดท้ายก็แค่สั่ง run ด้วยคำสั่ง</p> <pre class="language-bash"><code>docker-compose up</code></pre> <p>เท่านี้ล่ะครับ</p>
INFO
Beta Version v20.12.15 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ