วิธีติดตั้ง elasticsearch 5 บน docker

A
<p>จริงๆ การใช้ docker มันแทบไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากอยู่แล้ว แต่ที่ต้องบันทึกอันนี้ไว้เพราะ ติดตั้งแล้วมันพังไง</p> <p>ก่อนอื่นเลย เราต้องเพิ่ม <code>vm.max_map_count</code> ก่อน แต่ก่อนนั้นต้องเชคก่อนว่า ตอนนี้มีการตั้งค่าไอ้นี่ไว้เท่าไร</p> <pre class="language-bash"><code>grep vm.max_map_count /etc/sysctl.conf</code></pre> <p>ถ้ามันไม่คืนค่ามา ก็แสดงว่าไม่ได้ตั้งค่าอะไร หรือถ้าคืนค่ามาน้อยกว่า <code>262144</code> เราก็ต้องไปตั้งใหม่</p> <p>โดยตั้งค่าใหม่ด้วยคำสั่ง</p> <pre class="language-bash"><code>sysctl -w vm.max_map_count=262144</code></pre> <p>หรือเข้าไปแก้ไขไฟล์ <code>/etc/sysctl.conf</code> โดยเพิ่ม <code>vm.max_map_count=262144</code> เข้าไป หรือไม่ก็ทำมันทั้งสองอย่างเลย เพราะการแก้ไขไฟล์ อาจต้อง restart server ใหม่</p> <p>จากนั้น ก็รัน docker ได้เลยครับ</p> <pre class="language-bash"><code>docker run -d -p 9200:9200 elasticsearch:5</code></pre> <p>ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับผม</p>
INFO
Beta Version v20.12.15 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ